Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen pienillä infratoimenpiteillä

Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen pienillä infratoimenpiteillä

Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen pienillä infratoimenpiteillä
uutinen_20161122_585x320

Bussi Ylismäenristin pysäkillä.
Kuva: Essi Pohjalainen

Joukkoliikennematkustajalle on tärkeää ennen kaikkea matkan luotettavuus ja sujuvuus. Luonnollisesti myös nopeasti määränpäähän pääseminen on tärkeää. Hyvin usein bussien kulkua voidaan merkittävästi parantaa pienillä, kustannustehokkailla infratoimenpiteillä. Tämä on tärkeää kaikelle joukkoliikenteelle kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden varmistamiseksi, mutta erittäin tärkeää se on runkoyhteyksille. Mikäli joukkoliikenteen palvelua keskitetään tietylle runkoväylälle, tulee tällä väylällä liikennöinnin toimivuuden olla huippuluokkaa.

Trafix on ollut mukana lukuisissa bussi- ja raitioliikenteen kehityshankkeissa, joissa on selvitetty joukkoliikenteen liikennöinnin ongelmakohtia ja tämän jälkeen suunniteltu kehittämistoimenpiteitä näihin ongelmakohtiin. Ongelmakohteiden selvittämisessä hyviksi keinoiksi on havaittu mm. kuljettajahaastattelut, ajoaikamittaukset ja sekä erilaiset paikkatietoanalyysit. Ajoajat ja ajoaikojen hajonnat voidaan esimerkiksi selvittää taustajärjestelmistä saatavista ajoaikatiedoista tai erikseen toteutettavilla GPS-mittauksilla.

Tekemissämme projekteissa ongelmakohteiden selvittämisen jälkeen on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä näiden ongelmakohtien korjaamiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden kokoluokka on vaihdellut erittäin suuresti pienestä reunakivilinjan siirrosta aina uuden bussikaistan rakentamiseen. Usein toimenpiteet liittyvät myös matkustuskokemuksen kehittämiseen esimerkiksi uusien pysäkkikatosten ja aikataulunäyttöjen muodossa. Yhteistä toimenpiteille on se, että ne ovat hyvin usein erittäin kustannustehokkaita. Laatimiemme töiden yhteydessä olemme lisäksi arvioineet toimenpiteiden vaikutuksia muun muassa ajoaikaan, luotettavuuteen, liikenneturvallisuuteen ja matkustuskokemukseen.

2010-luvulla olemme olleet mukana seuraavissa menestyksekkäissä joukkoliikenteen infran kehityshankkeissa pääkaupunkiseudulla:

  • Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma (HSL, 2011)
  • Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen (HSL, 2011-2012)
  • Vantaan joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma (HSL, 2012-2013)
  • Raitiolinjojen 2,3 ja 7 kehittämisohjelma (HSL, 2013)
  • Länsimetron liityntälinjaston infran kipupisteet (HSL & Espoon kaupunki, 2014)
  • Vantaan runkolinja 570 (HSL & Vantaan kaupunki, 2015)
  • Runkolinja 560 jatko Matinkylään (HSL & Espoon kaupunki, 2016)

uutinen_20161122
Vantaan runkolinja 570 -työssä selvitettiin nykytilanteen ajonopeuksia pysäkkiväleittäin, aineistolähteenä HSL:n matkakorttiaineisto.
Kuva: Mikko Suhonen

Lisätietoja: Mikko Suhonen