Hankintacase – Helsingin pysäkkikatokset

Hankintacase – Helsingin pysäkkikatokset

Hankintacase – Helsingin pysäkkikatokset

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) hallinnoi Helsingin kaupungin alueella joukkoliikenteen pysäkkikatoksia, joita on noin 1500 kappaletta. Pysäkkikatokset ovat olleet pysäkkikatosoperaattorin rakentamia ja ylläpitämiä. HKL ei ole maksanut pysäkkikatoksista eikä niiden ylläpidosta operaattorille korvausta, mutta vastineeksi operaattori on saanut käyttää pysäkkikatoksia mainospintana. Sopimuksen mukaisesti pysäkkikatosten operointia koskeva sopimus päättyy kahdessa vaiheessa vuosina 2017 ja 2018.

Keväällä 2016 Trafix laati HKL:lle pysäkkikatosten uusimista koskevan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa suositeltiin pysäkkikatosten ylläpitosopimusten kilpailuttamista. Yhteiskunta on muuttunut ja kaupungin ytimessä olevan mainospinnan arvo on kasvanut voimakkaasti.

HKL kilpailutti pysäkkikatosten operoinnin ja ylläpidon. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä aivan uudella tavalla, jossa neuvottelujen loppusuoralle asti oli mukana kaksi hankintavaihtoehtoa: investointimalli, jossa katokset jäävät sopimuskauden päätyttyä HKL:n omistukseen tai käyttöoikeusmalli, jossa katokset ovat operaattorin omistuksessa. Valinta hankintavaihtoehtojen kesken tehtiin alustavien, sitovien tarjousten perusteella ja lopullinen tarjouspyyntö tehtiin käyttäen investointimallia. HKL sai kaksi kilpailukykyistä tarjousta.

HKL solmi 13.9.2017 tarjouskilpailun voittaneen JCDecaux Finland Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen Helsingin joukkoliikenteen pysäkkikatoksista. Sopimuskausi on 20 + 5 vuotta ja heti sopimuskauden alussa JCDecaux peruskorjaa katokset uudenveroisiksi vuosina 2017 ja 2018. JCDecaux myy pysäkkikatoksista digitaalista sekä staattista mainospintaa ja vastaavasti maksaa HKL:lle takuuvuokrana perussopimuskauden ajalta vähintään 83 miljoonaa euroa ja mahdollisen viiden vuoden optiokauden ajalta vähintään 29 miljoonaa euroa. Jos mainosmyynti on ennakoitua suurempaa, myös HKL:n saama vuokra kasvaa.

Lisäksi yhteistyösopimuksen aikana HKL:lla on mahdollisuus ottaa käyttöön uusia terminaalipysäkkimalleja sekä kokonaan uudenlaisia pysäkkitoimintoratkaisuja.

Trafix laati pysäkkikatosten uusimisen hankesuunnitelman sekä toimi HKL:n konsulttina hankintaprosessin ajan.

 pysakkikatokset2

Kuva: JCDecaux Finland Oy

Linkki JCDecaux Finland Oy:n tiedotteeseen ja esittelyvideoon: JCDecaux

Lisätietoja: Olli Kanerva

26.9.2017