Liikenneviraston reaaliaikapilotti

Liikenneviraston reaaliaikapilotti

Liikenneviraston reaaliaikapilotti

Liikennevirasto ja Helsingin seudun liikenne (HSL) ovat yhdessä kehittäneet joukkoliikenteen reittiopasalustaa Digitransitia avoimen lähdekoodin periaatteilla. Digitransit-alusta on käytössä HSL-alueen lisäksi myös usealla kaupunkiseudulla ja sen käyttö tulee edelleen laajenemaan Suomessa. Digitransit-alusta pystyy esittämään staattisten aikataulutietojen ohella myös reaaliaikaisia aikataulutietoja ja häiriöviestejä.

Aikataulupalveluissa avainasemassa on aikataulutiedon laatu. Tämä korostuu erityisesti reaaliaikaisten aikataulutietojen kohdalla: tietojen tulee olla ajantasaisia ja virheettömiä. Aikataulutietoja kerätään useista eri lähteistä useissa eri formaateissa. Lisäksi aikataulutietojen sisältö vaihtelee ja teknisten rajapintojen toimivuus on kirjavaa.

Pilotin tavoitteena oli antaa suosituksia käytännön toimenpiteiksi reaaliaikaisen aikataulutiedon laadun parantamiseksi ja rajapintojen tietosisällön yhdenmukaistamiseksi.

Pilotin loppuraportissa esitetään jatkotoimenpiteitä joukkoliikenteen eri toimijoille reaaliaikaisen joukkoliikennetiedon laadun parantamiseksi. Esitykset jakautuvat lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Esityksissä korostuvat erityisesti reaaliaikaisen datan validointiin liittyvät toimenpiteet sekä konkreettiset esimerkkisanomat, joita joukkoliikenteen tilaajaorganisaatiot, liikennöitsijät ja järjestelmätoimittajat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Pilotti toteutettiin puolen vuoden aikana kolmen viikon sprintteinä. Trafix toimi pilotissa tilaajan projektipäällikkönä sekä Liikenneviraston erikseen hankkiman kehitystiimin Product Ownerina.

 

Kuva: Trafix Oy

Lisätietoja: Olli Kanerva

14.11.2017